Wat Traimitr website | TMC Forum | ลานวัด | สนธนาธรรม | วันสำคัญน่ารู้ | วันอาสาฬหบูชา : จุดกำเนิดแห่งพระรัตนตรัย
หน้า: [1]   ลงล่าง
ตอบ | พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: วันอาสาฬหบูชา : จุดกำเนิดแห่งพระรัตนตรัย  (อ่าน 6008 ครั้ง)
เปรียญบ้านนอก
สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ
สัมภเวสี
*****

นิสสัย: 999
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1258


คนที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาด คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย


ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: 26 มิถุนายน 2009, 11:22:50 PM »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

วันอาสาฬหบูชา : จุดกำเนิดแห่งพระรัตนตรัย
               วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เืดือน ๘ หรือในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหมาส(ต่างปีกัน) ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วันอาสาฬหบูชา" อันย่อมาจากคำว่า "อาสาฬหปุณมีปูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" จุดที่น่่าสังเกตก็คือ วันอาสาฬหบูชา จะอยู่ก่อนวันเข้าพรรษา ๑ วัน


ความสำคัญ

               วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ ชาวโลก และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถ แสดง เปิดเผย ทำให้แจ้ง แก่ชาวโลก ซึ่งพระธรรมที่ทรงตรัสรู้ได้ จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ คือทรงสำเร็จภารกิจแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็น "สัมมาสัมพุทธะ" คือทรงเป็นพระพุทธเจ้าผู้สามารถแสดงสิ่งที่ทรงตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ซึ่งแตกต่างจาก "พระปัจเจกพุทธเจ้า" ที่แม้จะตรัสรู้เองได้โดยชอบ แต่ทว่าไม่สามารถสอนหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า "วันพระธรรม"

               วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมสำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลคนแรก และได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสมปทา เป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนา และด้วยการที่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกดังกล่าว พระรัตนตรัยจึงครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า "วันพระสงฆ์"

               ดังนั้น วันอาสาฬหบูชา จึงถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนาดังกล่าว ซึ่งมีความสำคัญที่ชาวพุทธควรทราบโดยสรุปดังต่อไปนี้
                  1. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
                  2. เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร ประกาศสัจจธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ
                  3. เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนั้น
                  4. เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะสารนาถ : อนุสรณ์สถานแห่งการแสดงพระปฐมธรรมเทศนา


               สารนาถ เป็นสถานที่ตั้งแห่งเหตุการณ์สำคัญที่เกิดในวันอาสาฬหบูชา เกิดในบริเวณที่ตั้งของ กลุ่มพุทธสถานสารนาถ ภายในอาณาบริเวณของป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 9 กิโลเมตรเศษ ทางเหนือของเมืองพาราณสี อันเป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนาของศาสนาพราหมณ์ สมัยนั้นแถบนี้อยู่ในแคว้นมคธ ชมพูทวีป ในสมัยพุทธกาล (ในปัจจุบันอยู่ใน รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย) ปัจจุบัน สารนาถ จัดเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 (1 ใน 4 แห่งของชาวพุทธ)

               เมื่อครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั้น ได้ทรงพิจารณาหมู่สัตว์ที่มีอยู่บนโลกนี้ ด้วยอุปมาเหมือนกับ บัว ๔ เหล่า และได้ทรงทราบแน่ชัดด้วยพระองค์เองว่า "หมู่สัตว์ในโลกนี้ ย่อมมีผู้ที่รู้ตามธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาอย่างแน่นอน" ในขณะนั้นพระองค์ทรงระลึกถึงอาจารย์ ๒ ท่านที่เคยอบรมพระองค์มาก่อน คือ อาฬารดาบส และอุทกดาบส แต่เนื่่องจากว่าอาจารย์ทั้ง ๒ ท่านได้เสียชีวิตไปก่อนแล้ว พระองค์จึงทรงระลึกถึง ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ด้วยสาเหตุที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ เหล่านั้น เคยมีอุปการะกับพระองค์ จึงได้เสด็จไปยัง ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕

               เมื่อพระองค์เสด็จไปถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันแล้ว ได้ทรงแสดงพระปฐมธรรมเทศนา คือ พระธรรมเทศนากัณฑ์แรกในพระพุทธศาสนา อันมีชื่อว่า "ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร" เพื่อโปรดพระสาวกกลุ่มแรก คือ ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ และเมื่อถึงที่สุด(จบ) แห่งพระธรรมเทศนา โกญฑัญญะพราหมณ์ ๑ ในปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้ส่งอัธยาสัยไปตามกระแสธรรมะจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน และในภายหลังได้อุปสมบทเป็น พระสงฆ์รูปแรก ในพระพุทธศาสนา ด้วยวิธี เอหิภิกขุอุปสัมปทา (พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เอง) จึงนับได้ว่า พระอัญญาโกญฑัญญะเป็น พระสาวกรูปแรก ในพระพุทธศาสนาด้วยขอขอบคุณ วิกิพีเดีย สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤษภาคม 2010, 01:17:51 PM โดย เปรียญบ้านนอก » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

ขอต้อนรับทุกท่านนะครับ
หน้า: [1]   ขึ้นบน
ตอบ | พิมพ์
กระโดดไป: