Wat Traimitr website | TMC Forum | ลานวัด | สนธนาธรรม | วันสำคัญน่ารู้ | วันวิสาขบูชา : วันสันติภาพโลก
หน้า: [1]   ลงล่าง
ตอบ | พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: วันวิสาขบูชา : วันสันติภาพโลก  (อ่าน 11105 ครั้ง)
เปรียญบ้านนอก
สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ
สัมภเวสี
*****

นิสสัย: 999
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1258


คนที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาด คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย


ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2009, 03:15:49 PM »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

วันวิสาขบูชา : วันสันติภาพโลก
วันสำคัญของชาวพุทธ วันสำคัญของชาวโลก

               วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขมาส (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ"


ความสำคัญ

               วันวิสาขบูชา เป็นเป็นวันที่ระลึกถึงวันคล้าย วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ตรงกันทั้ง 3 คราว คือ
                              * เช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ ประสูติ ที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ
                              * เช้ามืดวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี เจ้าชายสิทธัตถะได้ ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนหลังจากออกผนวชได้ 6 ปี ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย
                              * หลังจากตรัสรู้แล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงออกประกาศพระธรรมวินัย และโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลา 45 ปี จนเมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา ก็ เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมือง กุสีนคระ แคว้นอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)

               ด้วยเหตุการณ์ 3 เหตุการณ์สำคัญดังกล่าวนี้ ได้เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญ เดือน 6 ชาวพุทธจึงได้เรียกการบูชาในวันนี้ว่า วันวิสาขบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนหก (บางแห่งเรียกว่า วันพระพุทธเจ้า หรือ พุทธชยันตี) และปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน


สังเวชนียสถาน : อนุสรณ์สถานแห่งความทรงจำ

               ก่อนที่สมเด็จพระบรมศาสดาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน  ได้ตรัสปรารภการสักการะบูชากับพระอานนท์ผู้เป็นพุทธอุปัฎฐากว่า "สถานที่เหล่านี้เป็นที่ๆ ควรจะเห็น ควรจะดู และควรให้เกิดความสังเวชแห่งกุลบุตรผู้มีศรัทธา บริษัททั้ง ๔ (ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา) ผู้มีศรัทธา จักมายังสถานที่ ๔ ตำบลนั้น ด้วยความคิดว่า พระตถาคตเจ้าบังเกิดแล้ว ณ ที่นี้ ,พระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ที่นี้ ,พระองค์ได้แสดงธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว ณ ที่นี้ ,พระองค์เสด็จปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ (ความดับโดยไม่มีส่วนเหลือ) ณ ที่นี้..."

สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล นั้น ได้แก่๑. สถานที่เสด็จประสูติ คือ สวนลุมพินีวัน ตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะ ปัจจุบันลุมพินีวันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2540๒. สถานที่ตรัสรู้ คือ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ใต้ต้นศรีมหาโพธ์ ตำบลพุทธคยา ปัจจุบันพุทธคยามีชื่อเรียกอีกชื่อว่า วัดมหาโพธิ์ (อังกฤษ: Mahabodhi Temple) ตั้งอยู่ที่จังหวัดคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา 350 เมตร อดีตตำบลที่ตั้งพุทธคยาชื่อว่า อุรุเวลาเสนานิคม ปัจจุบันเพี้ยนมาเป็น อุเรล ในปัจจุบันพุทธคยาอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วมพุทธ-ฮินดู และพุทธคยาได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2545๓. สถานที่แสดงพระปฐมเทศนา คือ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ ปัจจุบันเรียกว่า สารนาถ ยังมีพระสถูปใหญ่และซากวัดโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่๔. สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน คือ ใต้ต้นสาละคู่ แคว้นกุสินารา ปัจจุบันกุสินารา มีอนุสรณ์สถานที่สำคัญคือสถูปใหญ่ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างไว้และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพานซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยู่ภายในและซากศาสนสถานโดยรอบมากมาย


วันวิสาขบูชา วันสันติภาพโลก

               ความภาคภูมิใจอย่างที่สุดของชาวพุทธทั่วทั้งโลก ก็คือ การที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก (ด้วยชื่อวันว่า "Vesak") โดยการเสนอของประเทศศรีลังกา และมีมติเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ : United Nations General Assembly) โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า "วันสันติภาพโลก" เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยให้เหตุผลว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวล มนุษย์ เปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนา เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาธิคุณ โดยไม่คิดค่าตอบแทน

ขอขอบคุณ วิกิพีเดีย สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤษภาคม 2010, 12:11:16 AM โดย เปรียญบ้านนอก » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

ขอต้อนรับทุกท่านนะครับ
หน้า: [1]   ขึ้นบน
ตอบ | พิมพ์
กระโดดไป: