Wat Traimitr website | TMC Forum | ลานโรงเรียน | โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย (ต.ว.) | ประวัติ : โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
หน้า: [1]   ลงล่าง
ตอบ | พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ประวัติ : โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย  (อ่าน 7394 ครั้ง)
เปรียญบ้านนอก
สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ
สัมภเวสี
*****

นิสสัย: 999
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1258


คนที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาด คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย


ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 02:30:54 PM »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึงประวัติ
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
(โรงเรียนมัธยมวัดสามจีน)
             โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยกับวัดไตรมิตรวิทยารามนั้น มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกันมานาน กล่าวได้ว่า อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นบุรพาจารย์ของโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ด้วยโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย มีกำเนิดขึ้นจากดำริของพระสมุห์กล่อม เจ้าอาวาสวัดสามจีนใต้รูปที่ ๒ ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรมีราชทินนามว่า พระครูวิริยานุกิจการี เป็นผู้จัดตั้ง ดังที่ได้ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓ แผ่นที่ ๒๔ วันที่ ๑๓ กันยายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๕ หน้า ๒๒๕– ๒๒๖ ดังนี้

            “ด้วย พระสมุห์กล่อม เจ้าอธิการวัดสามจีนใต้ผู้อุปการะ ได้รวบรวมกุลบุตรมาประชุมเล่าเรียนหนังสือไทยตั้งเป็นโรงเรียนขึ้น ให้พระพร้อมซึ่งสอบไล่ได้ประกาศนียบัตรประโยค ๒ พระสอนผู้สอบไล่ได้ประกาศนียบัตรประโยค ๑ เป็นอาจารย์สอน เปิดโรงเรียนสอนมาตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๐) มีนักเรียนมาเล่าเรียน ๓๔ คน และบอกรายงานมาลงทะเบียนในกรมศึกษาธิการ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิตติยากรวรลักษณ์ อธิบดีกรมศึกษาธิการ มีรับสั่งให้กองไปตรวจ ได้ความตามบอกนั้น ทรงอนุญาตให้พระสมุห์กล่อมเป็นผู้อุปการะ ให้พระพร้อมและพระสอนเป็นอาจารย์ตามประสงค์แล้ว
            ในชั้นต้นนี้ กรมศึกษาธิการได้อุดหนุนแบบเรียนให้ ๑ จบ ตามธรรมเนียมโรงเรียนนี้นับว่าเป็นโรงเรียนมูลสามัญเชลยศักดิ์ ขึ้นในกรมศึกษาธิการอีกโรงเรียนหนึ่ง ด้วยอำนาจแห่งความอนุเคราะห์ของพระสมุห์กล่อม พระพร้อม และพระสอนนั้น ให้โรงเรียนนี้ จงตั้งอยู่สิ้นกาลนานเทอญ ฯ”


            ต่อมาเมื่อ รองอำมาตย์ตรีสนิท เทวินทรภักติ ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมวัดสามจีน ได้ปรึกษาตกลงกับท่านเจ้าอาวาสวัดสามจีนในครั้งนั้นว่า เห็นสมควรปรับปรุงสุขลักษณะบริเวณวัดและโรงเรียนในคราวเดียวกัน หลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้สร้างอาคารเรียนขึ้น เป็นอาคารตึก ๓ ชั้น เป็นตึกมีมุขยื่นและมีปีกตึกออกมาทางซ้ายของตัวอาคาร เป็นอาคารเรียนหลังแรกที่สร้างด้วยคอนกรีตสูงถึง ๓ สร้างด้วยเงินของวัด จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท และเงินงบประมาณของทางราชการอีก ๒,๕๐๐ บาท พร้อมตึกวิทยาศาสตร์อีกหนึ่งหลัง นับได้ว่าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยได้มีกำเนิดจากอดีตบุรพาจารย์ซึ่งเป็นเจ้า อาวาสวัดสามจีนใต้โดยแท้ และท่านเจ้าอาวาสวัดนี้รูปต่อ ๆ มาก็ได้ให้ความอุปถัมภ์แก่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยทุกรูป

           อาคารเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยหลังปัจจุบัน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นอาคารเรียนที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งได้ทำการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยพระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานในพิธี
 

การเปลี่ยนนามโรงเรียน

           ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้เปลี่ยนนามวัดสามจีนใต้มาเป็นวัดไตรมิตรวิทยาราม ทั้งนี้ เพื่อจะเฉลิมเกียรติคุณของท่านผู้แรกสร้างให้ยั่งยืนวัฒนายิ่งขึ้น และเป็นการเชิตชูอุตสาหะวิริยะของท่านผู้สร้างและคณะกรรรมการปรับปรุงวัด พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต ( เฮง เขมจารีมหาเถร) วัดมหาธาตุ ฯ ได้เมตตาคิดค้นนามที่เป็นมงคลมาเฉลิมเพิ่มความสง่าให้แก่วัดสามจีนใต้ โดยเปลี่ยนเป็น “วัดไตรมิตรวิทยาราม” และกรมสามัญศึกษาได้เปลี่ยนนามโรงเรียนมัธยมวัดสามจีนใต้เป็น “โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย” ตามนามวัดที่ได้เปลี่ยนใหม่ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๒


ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ

          พระพุทธรูปประจำโรงเรียน              พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพ่อทองคำ)
          พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน             มตฺตญฺญุตา สทา สาธุ
                                                       ความเป็นผู้รู้จักประมาณ ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ
          ดอกไม้ประจำโรงเรียน                   ดอกพุดตาน
          สีประจำโรงเรียน                          สีชมพู และ สีขาว
          คติพจน์ประจำโรงเรียน                  เรียนดี กีฬาเด่น เน้นจริยธรรม กิจกรรมเยี่ยม


ประวัติการดำเนินงาน

          ๑ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๒(พ.ศ. ๒๔๔๐)     พระสมุห์กล่อมเจ้าอาวาสวัดสามจีนใต้ (ต่อมาได้รับพระราชทานสัญญาบัตร มีสมณศักดิ์เป็น พระครูวิริยานุกิจจการี) ได้เห็นว่าเด็กวัดและเด็กในบริเวณใกล้เคียง ยังไม่ได้เรียนหนังสีออีกมาก จึงได้รวบรวมเด็กเหล่านี้ให้มาเรียนหนังสีอ โดยใช้หอฉันซึ่งอยู่ตรงหน้ากุฏิเจ้าอาวาสเป็นที่เรียนให้พระภิกษุพร้อม และภิกษุสอนเป็นอาจารย์

           ปี ๒๔๔๔    นางจุ้ย บ้านถนนสุนทรพิมล สร้างอาคาร ๒ ชั้นถวายวัด และมีการสอนถึงขั้นประถมบริบูรณ์ มีชื่อว่า "โรงเรียนประถมวัดสามจีน" โดยมีครูเสือ เป็นครูใหญ่

           ปี ๒๔๕๑    นางสาวละออ หลิมเซ่งไถ่ สร้างอาคารเรียนเป็นตึก ๒ ชั้นขึ้นอีก เรียกว่า "ตึกท่านเอี่ยม" ซึ่งเป็นมารดาของท่าน มีการรื้ออาคาร ๒ ชั้นเดิม รวบรวมไม้ที่เหลือมาสมทบสร้างเป็นอาคาร ๓ ชั้นแทน

           ปี ๒๔๖๙    ขยายการสอนถึง ชั้นมัธยมที่ ๔ และเปลี่ยนชื่อมาเป็น "โรงเรียนมัธยมวัดสามจีน"
           ปี ๒๔๗๘ - ๒๔๘๑    ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมปีที่ ๖ และได้ยุบชั้นประถมศึกษา เปิดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา

           ปี ๒๔๗๗ - ๒๔๘๔    มีการวางผังวัด รื้อถอนอาคารเก่าที่ชำรุด แล้วสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาแทน มีความแข็งแรง สวยงามเป็นระเบียบ มีฌาปนสถานที่ทันสมัยเป็นแห่งแรก สร้างถนน และมีรั้วแสดงขอบเขตไม่ปนกับทางวัด

           ปี ๒๔๘๑    มีการสร้างตึกวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้น
           ปี ๒๔๘๒    เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย" ตามชื่อวัดที่เปลี่ยนเป็น "วัดไตรมิตรวิทยาราม"
           ปี ๒๔๘๘    เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษา
           ปี ๒๔๙๓    เปิดสอนฝึกหัดครูประถม เรียกว่า ป.ป. เร่ง ๑ รุ่น
           ปี ๒๔๙๘    ค้นพบพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุด ต่อมาวัดได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นพระอารามหลวง
           ปี ๒๕๐๑    มีการสร้างอาคารตึก ๓ ชั้นเชื่อมกับอาคาร ๓ ชั้นเดิม
           ปี ๒๕๑๑    ทางโรงเรียนได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายและรองเท้าสีน้ำตาล มาเป็นกางเกงและรองเท้าดำ เช่นปัจจุบันนี้
           ปี ๒๕๑๔    สร้างโรงอาหารขึ้นในที่ว่างหน้าตึกวิทยาศาสตร์
           ปี ๒๕๒๓ - ๒๕๒๔    รื้ออาคาร ๓ ชั้นเดิม และสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
           ปี ๒๕๒๕    ก่อสร้างแฟลตภารโรง ๓ ชั้น
           ปี ๒๕๒๙    จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

           ปี ๒๕๓๐ - ปัจจุบัน    มีการปรับปรุงห้องธุรการ ห้องวัดผล ห้องวิชาการ ทาสีอาคารเรียนให้สวยงาม สร้างห้องแผนงาน ห้องโรเนียว ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทางเดินอาคารเรียน ห้องประชุม จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงห้องพยาบาล ปรับปรุงพื้นห้องหมวดภาษาไทยและหมวดวิทยาศาสตร์ กั้นห้องประชุมปฏิบัติการ ใช้ในการประชุมหมวด - งาน ตลออดจนห้องประชุมสมาคมฯ


ทำเนียบผู้บริหาร

ปี ๒๔๔๐ - ปี ๒๔๔๓       พระสมุห์กล่อม เจ้าอาวาส เป็นผู้อุปการะ
ปี ๒๔๔๓ - ๒๔๕๑          อาจารย์เสือ
ปี ๒๔๕๑ - ๒๔๕๓          อาจารย์เทียน
ปั ๒๔๕๓                      อาจารย์ภักดี
ปี ๒๔๕๓ - ๒๔๕๗          อาจารย์ลำดวน (ขุนชิตพิทยกรรม)
ปี ๒๔๕๗ - ๒๔๖๕          อาจารย์สอน กุ้ยก้องศิลป์
ปี ๒๔๖๕ - ๒๔๖๘          ขุนกุมาโรวาท (เกิด)
ปี ๒๔๖๘ - ๒๔๗๗          อาจารย์เฮง สนใจรบ
ปี ๒๔๗๗ - ๒๔๘๔          อาจารย์สนิท  เทวินทรภักดิ์
ปี ๒๔๘๔ - ๒๔๘๖          อาจารย์ฉาย  วิโรจน์ศิริ
ปี ๒๔๘๗                      อาจารย์สนอง  สุขสมาน รักษาการ
ปี ๒๔๘๘ - ๒๔๙๑          อาจารย์สวัสดิ์  ภุมิรัตน์
ปี ๒๔๙๑ - ๒๔๙๖          อาจารย์เทือก  กุสุมา ณ อยุธยา
ปี ๒๔๙๖ - ๒๔๙๗          อาจารย์จรูญ  ส่องศิริ
ปี ๒๔๙๘ - ๒๕๐๐          อาจารย์สำเนียง  คีระวนิช
ปี ๒๕๐๐ - ๒๕๑๐           อาจารย์อาสา  ศุกระมงคล
ปี ๒๕๑๐ - ๒๕๑๙          อาจารย์แสวง  ตันบุญตั้ง
ปี ๒๕๑๙ - ๒๕๒๒          อาจารย์สงวน  คลังชำนาญ
ปี ๒๕๒๒ - ๒๕๒๖          อาจารย์วิสิทธิ์  คำปันศักดิ์
ปี ๒๕๒๖ - ๒๕๒๙          อาจารย์ลพ  ชูแข
ปี ๒๕๒๙ - ๒๕๓๔          อาจารย์แดง  สุขกุล
ปี ๒๕๓๔ - ๒๕๓๖          อาจารย์มงคล  สุวรรณพงศ์
ปี ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗          อาจารย์ประวิทย์  พฤทธิกุล
ปี ๒๕๓๗ - ๒๕๔๑          อาจารย์สุรินทร์  สรรพกิจ
ปี ๒๕๔๑ - ๒๕๔๖          อาจารย์คงวุฒิ  ไพบูลย์ศิลป
ปี ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙          อาจารย์ธีระพงศ์   นิยมทอง
ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑          อาจารย์อุทัย  สงวนพงศ์
ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒          อาจารย์ธีรพล   การบุญ
ปี ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน         อาจารย์สุคนธา   อรุณภู่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มกราคม 2011, 02:48:14 PM โดย เปรียญบ้านนอก » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า

ขอต้อนรับทุกท่านนะครับ
หน้า: [1]   ขึ้นบน
ตอบ | พิมพ์
กระโดดไป: