TMC Forum

ลานหน้าวัด => สำนักงานเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก => ข้อความที่เริ่มโดย: เปรียญบ้านนอก ที่ 12 ตุลาคม 2013, 07:50:26 PMหัวข้อ: แผนผังการบริหารงาน เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
เริ่มหัวข้อโดย: เปรียญบ้านนอก ที่ 12 ตุลาคม 2013, 07:50:26 PM
สำนักงาน
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหารเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

(http://upic.me/i/kn/s__10059790-1.jpg)

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺญมหาเถร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ.)
หัวหน้าพระธรรมฑูตสายที่ ๕
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหารขอบเขตการปกครองในหนตะวันออก

              เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก มีเขตปกครอง ๕ ภาค ได้แก่ ภาค ๘,ภาค ๙,ภาค ๑๐ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒ โดยมีจังหวัดที่อยู่ในภาคต่างๆ นั้น  ดังต่อไปนี้
              ภาค ๘  มี ๖ จังหวัดในเขตการปกครอง ได้แก่ อุดรธานี, หนองคาย, เลย, สกลนคร, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ
              ภาค ๙  มี ๕ จังหวัดในเขตการปกครอง ได้แก่ ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด
              ภาค ๑๐  มี ๖ จังหวัดในเขตการปกครอง ได้แก่ อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, นครพนม, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ
              ภาค ๑๑  มี ๔ จังหวัดในเขตการปกครอง ได้แก่ นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์
              ภาค ๑๒  มี ๔ จังหวัดในเขตการปกครอง ได้แก่ ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว

รวมทั้งหมด มีจังหวัดที่อยู่ในขอบเขตการปกครองดูแลของเจ้าคณะหนตะวันออกทั้งสิ้น ๒๕ จังหวัด


เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

รูปที่ ๑ : พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์  สุขเมธี ป.ธ.๙)        
(http://upic.me/i/yl/dsc00561-2.jpg)


รูปที่ ๒ : พระมหาสมคิด  สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
(http://upic.me/i/28/dsc04141-3.jpg)