..
พุทธสุภาษิต : สุขา สทฺธมฺมเทสนา - การแสดงธรรม ก่อให้เกิดความสุข.

 • กลับไปยัง : นานาสาระ
 •      เรื่อง : ธรรมะจากหลวงพ่อชา : ความดีทำได้ แต่อย่าเป็นคนดี
  ความดีทำได้ แต่อย่าเป็นคนดี  โดย พระโพธิญาณเถระ (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)


  ***********************************  หลายปีที่แล้วมา หลวงพ่อชา ลงไปเยี่ยมวัดชิตเฮิร์สท์ที่อังกฤษ
  มีอุบาสกคนหนึ่งที่เคยศึกษาธรรมะฝ่ายมหายาน
  มาถามหลวงพ่อชา เรื่องการปฏิบัติว่า

  “คนที่ปฏิบัติเพื่อเป็นอรหันต์ กับคนปฏิบัติเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์
  อันไหนจะดีกว่ากัน อันไหนสูงกว่ากัน”

  หลวงพ่อชาตอบว่า
  “อย่าเป็นอะไรเลย
  พระอรหันต์ก็อย่าเป็นเลย
  พระโพธิสัตว์ก็อย่าเป็นเลย
  แม้พระพุทธเจ้าก็อย่าเป็นเลย
  เป็นอะไรแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ทันที”  คืออย่าเป็นคนดี อย่าไปถึงระดับนั้น
  เป็นคน อย่าเป็นคนดี

  ถ้าเป็นคนดีแล้วต้องรำคาญคนไม่ดี

  ทุกวันนี้คนที่ไม่ดีมากกว่าคนดีเยอะ
  ไปที่ไหนก็กลุ้มใจ มีแต่ความไม่พอใจ

  เหมือนกับคนที่สูบบุหรี่เลิกแล้วดูคนอื่นสูบ
  ก็ไปเทศน์ให้เขาฟัง นี่เรียกว่าติดดี

  ท่านไม่ให้ติด แม้จะเป็นความดีท่านก็ไม่ให้เราติด

  เพราะว่าความติดเป็นทุกข์ สร้างความทุกข์ใจ

  ทำความดีเพื่อความดี …
  ทำความดีเพราะรักความดี ..แต่ไม่ได้ทำเพื่อจะเป็นคนดี ..
  ก็ถ้าเราเป็น "คนดี" ถ้ามันไม่ได้ดี แล้วจะเป็นทุกข์.

   


  จาก : มิตรสหายท่านหนึ่ง
  ที่มา : http://pantip.com/topic/30531781

  รายงาน ณ วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 12:29:41 น.  โปรดร่วมแสดงความคิดเห็น :

  มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง