..
พุทธสุภาษิต : สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา - สังขาร เป็นทุกข์อย่างยิ่ง.

 • กลับไปยัง : นานาสาระ
 •      เรื่อง : เวลา : ความสัมพันธ์ของชีวิต ที่ไม่มีวันไหลย้อนกลับ
  "เวลา"  โดย บทความทรงคุณค่าทางสารอาหาร


  ***********************************


  พระพุทธเจ้าเคยอบรมสั่งสอนมนุษย์ไว้ว่า
  ทรัพย์สินที่พึงได้จากการประกอบ
  กิจการงานต่าง ๆ นั้น ควรแบ่งออกเป็น 4 กองเท่าๆ กัน

  กองแรก เก็บสะสมไว้ใช้ยามขัดสน
  กองสอง ใช้จ่ายเพื่อทดแทนผู้มีพระคุณ
  กองสาม ใช้เพื่อความสุขส่วนตัว
  กองสี่ ใช้เพื่อสร้างสรรค์ความดีงามให้แก่สังคม

  แล้วการทำงานของมนุษย์ล่ะ
  หลายคนยังมัววุ่นแก่การทำงานโดยไม่
  ยอมแบ่งเวลาเหลียวหลังมองถึง
  บุคคลที่รักและห่วงใยตนเองเลยหรือ?

  มนุษย์บางคนทุ่มเวลาทั้งหมดให้แก่หน้าที่การงาน
  พร้อมกับคิดว่า การกระทำดังนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว
  แต่นั่นคือการกระทำที่โง่เขลาเป็นที่สุด

  ทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่า ๆ กัน
  แต่ผู้ใดที่ทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับงาน
  โดยไม่ยอมแบ่งปันเวลาให้แก่ผู้ใด แม้กระทั่งตัวเอง
  เป็นมนุษย์ที่เขลาเบาปัญญาที่สุด
  บริหารไม่ได้แม้กระทั่งเวลา 24 ชั่วโมงของตัวเองในแต่ละวันแล้ว
  มนุษย์ผู้นั้นจะบริหารอะไรได้

  ทำไมมนุษย์ผู้ชาญฉลาดจึงไม่แบ่งปันเวลา
  ให้เสมือนหนึ่งการแบ่งปันกองเงิน
  ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบ้างเล่า ...

  ไม่ต้องแบ่งเวลาให้เป็นสี่กองเท่า ๆ กันหรอก
  เพียงแต่แบ่งปันเวลาในแต่ละส่วนให้ เหมาะสมเท่านั้น

  8 ชั่วโมงสำหรับการทำงาน เพื่อความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต
  8 ชั่วโมงสำหรับการพักผ่อน
  เก็บเรี่ยวแรงไว้ต่อสู้กับหน้าที่ การงานและอุปสรรคในวันพรุ่งนี้
  5 ชั่วโมงสำหรับการเดินทาง เพื่อประกอบกิจการต่าง ๆ
  2 ชั่วโมงสำหรับโลกส่วนตัวของตนเอง
  59 นาที สำหรับดูแลและรักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัย และช่วยเหลือสังคม

  และ 1 นาทีของคุณ
  ที่มอบให้กับคนที่รักและห่วงใยคุณ โดยไม่นำเวลาอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
  เพราะเพียง 1 นาทีนี้ มันมีค่ามากเกินกว่าคณานับได้ในความรู้สึกของเขาคนนั้น

  จงอย่ากล่าวว่า " ไม่มีเวลา "
  เพราะเวลาเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดในโลกนี้ที่มีให้แก่มนุษย์
  มนุษย์ทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่า ๆ กัน
  ไม่มีใครมีเวลามาก และไม่มีใครมีเวลาน้อยไปกว่านี้
  24 ชั่วโมงใน 1 วัน ที่มหาเศรษฐี หรือยาจก
  มีเท่าเทียมกันไม่ขาดเกินแม้แต่เศษเสี้ยวของวินาที

  ด้วยเหตุนี้ มนุษย์ผู้ใดที่กล่าวว่า " ไม่มีเวลา "
  จึงเป็นผู้ล้มเหลวในการบริหารเวลา 24 ชั่วโมง
  ในแต่ละวันของตนเองอย่างสิ้นเชิง และใช้คำว่า " ไม่มีเวลา "
  เป็นข้อแก้ตัวเพื่อปกปิด ความล้มเหลวเรื่องเวลาของตนเองอย่างขลาดเขลา

  มนุษย์ผู้ฉลาดและประสบความสำเร็จในชีวิต
  จึงไม่ใช่ผู้ที่เก่งแต่การทำงานอย่างเดียว
  แต่มนุษย์ผู้ฉลาดและประสบความสำเร็จในชีวิต
  ต้องเป็นผู้ที่รู้จักแบ่งสัดส่วนเวลา
  วันละ 24 ชั่วโมงของตนเอง ได้อย่างลงตัว

  วันละ 24 ชั่วโมงของตนเอง
  ที่มีไว้สำหรับการทำงาน การพักผ่อน การเดินทาง
  มิตรภาพ ความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใย ความเอื้ออาทร ฯลฯ
  โดยไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่สิ่งหนึ่ง สิ่งใด ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิต

  นี่แหละ คือมนุษย์ผู้ชาญฉลาดที่รู้จัก '' ใช้เวลา "
  แล้ววันนี้ คุณจะยังอ้างเหตุผลว่า " ไม่มีเวลา " อีกหรือ?

  จงเปลี่ยนความคิดของคุณตั้งแต่บัดนี้.

   


  จาก : บทความก่อนนอน
  ที่มา : ไม่ปรากฎที่มา

  รายงาน ณ วันที่ 12 ม.ค. 2557 เวลา 19:50:00 น.  โปรดร่วมแสดงความคิดเห็น :

  มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง