..
พุทธสุภาษิต : วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ - คนล่วงทุกข์ได้เพราะความขยันมั่นเพียร.

 • กลับไปยัง : นานาสาระ
 •      เรื่อง : ธรรมะจากหลวงพ่อชา : สิ่งที่เธอจงระวัง
  สิ่งที่เธอจงระวัง  โดย พระโพธิญาณเถระ (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)


  ***********************************


  เธอจงระวัง ความคิด ของเธอ
  เพราะความคิดของเธอ
  จะกลายเป็นความประพฤติของเธอ

  เธอจงระวัง ความประพฤติ ของเธอ
  เพราะความประพฤติของเธอ
  จะกลายเป็นความเคยชินของเธอ

  เธอจงระวังความ เคยชิน ของเธอ
  เพราะความเคยชินของเธอ
  จะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอ

  เธอจงระวัง อุปนิสัย ของเธอ
  เพราะอุปนิสัยของเธอ
  จะกำหนดชะตากรรมของเธอชั่วชีวิต.

   


  จาก : มิตรสหายท่านหนึ่ง
  ที่มา : http://pantip.com/topic/30531781

  รายงาน ณ วันที่ 14 ส.ค. 2556 เวลา 21:05:27 น.  โปรดร่วมแสดงความคิดเห็น :

  มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง