..
พุทธสุภาษิต : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา - แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี.

 • กลับไปยัง : นานาสาระ
 •      เรื่อง : พระวิสุทธาธิบดีปณิธาน ๒ : การยกระดับจิตใจคน
  พระวิสุทธาธิบดีปณิธาน ๒ : การยกระดับจิตใจคน  โดย พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีรมหาเถระ ป.ธ.๗)


  ***********************************


  ..........."...เบื่องต้นในการยกระดับจิตใจ ต้องสอนให้อุตสาหะวิริยะ ในการเทศน์ต้องดูบุคคลว่า ถ้าบุคคลนั้นอยู่ในระดับไม่สูงนัก อันนี้จะเหมาะหรือไม่ ผู้ที่เป็นนักเทศน์นั้น เขาจะไม่นึกอะไรไปก่อน แต่เมื่อขึ้นธรรมาสน์แล้ว จึงจะมองดูบริษัทว่าเป็นคนเช่นใด แล้วจึงเทศน์ การยกระดับคนนี้ ให้ท่านพระสังฆาธิการหาวิธี ว่าถ้าที่มีจิตใจไร้ศีลธรรม เราจะมีวิธีอย่างไร โดยเรามุ่งให้ยกระดับจิตใจชาวชนบทมากกว่า เพราะวัดในชนบทเป็นแหล่งชุมชน"
  ..........."มีชาวบ้านในจังหวัดชลบุรีคนหนึ่ง บริเวณที่เขาอยู่ไม่มีน้ำ ไม่มีคลอง จะทำนาก็ทำได้ยาก ผมจึงแนะนำให้เขาปลูกกล้วยน้ำว้า ปลูกพริก ต่อมาได้รับคำบอกเล่าจากเขาว่าเดี๋ยวนี้เขาสบายแล้ว เพราะมีรายได้จากการปลูกกล้วยน้ำว้าขาย คนเราเมื่อทำมาหากินเป็นหลักแล้ว ที่อยู่อาศัยก็จะดีตามมา คนธรรมดาย่อมไม่อยากอยู่กระต๊อบ ในโครงการนี้จึงให้ยกระดับจิตใจของประชาชน โดยยกระดับอาชีพให้เขามีรายได้ สิ่งอื่นๆ ก็จะตามมา นั่นคือ จะให้เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปยกระดับจิตใจคน ไม่ใช่ทุกคน แต่เน้นเฉพาะคนที่เชื่อเรา โดยให้เราทำเป็นล่ำเป็นสัน ให้เหมาะแก่เหตุการณ์ เวลา และสถานการณ์ การยกระดับนั้นคือ การยกสิ่งที่เลวทรามออก และยกระดับในสิ่งที่ดีเข้าไป..."

   


  จาก : ส่วนหนึ่งจากคำบรรยายของพระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร)
  ที่มา : หนังสือ หน้าที่ ประวัติ และผลงานของพระวิสุทธาธิบดี

  รายงาน ณ วันที่ 13 ส.ค. 2556 เวลา 21:20:07 น.  โปรดร่วมแสดงความคิดเห็น :

  มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง