..
พุทธสุภาษิต : สพฺพตถ ทุกฺขสฺส สุขํ ปหานํ - ละเหตุทกุข์ได้ ก็เป็นสุขในที่ทั้งปวง.

 • กลับไปยัง : นานาสาระ
 •      เรื่อง : ทำไม....คนไม่ค่อยเข้าวัดกัน?
  เหตุผลที่คนไม่ค่อยเข้าวัด
  ***********************************


  คนส่วนใหญ่ มักจะอ้างว่าไม่มีเวลาเข้าวัด ยุ่งกับการงาน แต่ความเป็นจริง ชีวิตคน (โดยปกติ) ก็ต้องมีคำว่าว่างอยู่บ้าง แต่ที่ไม่อยากไปก็เพราะให้ความสำคัญทางจิตวิญญาณน้อยต่างหาก ไม่ยอมรับในคำสอนในศาสนา เพราะยึดติดกับวัตถุนิยมมากไป ขออธิบายเป็นข้อๆ ดังนี้

  1.ฉลาดกว่าพระเทศน์ ....บางคนที่มีความรู้สูงๆ มักจะมีมานะทิฎฐิ เวลาจะไปวัดมักจะคิดว่า พระมีความรู้น้อยกว่าตน ตนเองจบสูงกว่า พระเรียนแค่นักธรรม บาลี สู้ตนเองไม่ได้ มันไม่เหมือนกัน ความรู้ในทางวิชาการ กับความรู้ในการประพฤติปฏิบัติธรรม คนละอย่างเลย พระท่านอาจจะไม่ได้เรียนสูง แต่ท่านก็มีศีล มีคุณธรรม สูงกว่าคนปกติ และสมัยนี้พระส่วนใหญ่เรียนระดับปริญญาหมดแล้ว

  2.เพราะเหตุแห่งศาสนา....ข้อนี้เกิดจากข่าวสารที่ออกมาเกี่ยวกับด้านลบของบุคคลในศาสนา เช่นพระทำผิดศีล หรือทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม พอมีข่าวไม่ดีแพร่ออกไป คนที่มีศรัทธาไม่มั่นคงก็เริ่มสั่นคลอน ไม่อยากเข้าวัด ข้อนี้อันตรายมาก หากบุคคลที่อาศัยอยู่ในศาสนาประพฤติตัวไม่ดี ก็จะเป็นผู้ทำลายศาสนาโดยตรง สำหรับชาวพุทธแล้ว เมื่อได้รับรู้ข่าวสารก็ควรทำใจให้หนักแน่นไม่ควรมองภาพรวมทั้งหมด ทุกสังคม มีทั้งคนดี และไม่ดี พระสงฆ์เองก็ต้องดูแลกันให้ดี

  3.สังขาราไม่อำนวย...คนที่จะมีเวลาไปวัดได้ในสมัยนี้มักจะเป็นคนแก่ แต่ถ้าสภาพร่างกายไม่ไหวก็จะไปยาก ทำอะไรก็ไม่ถนัด จะนั่งนานก็ไม่ได้ จึงเป็นอุปสรรคต่อการไปวัด บางคนกว่าจะเข้าวัดได้ เลยไปหลังวัดโน่น (เมรุ)

  4.พระให้หวยไม่ถูก...คนไปวัดสมัยนี้มีหลายรูปแบบ บางคนไปทำบุญ บางคนไปปฏิบัติธรรม แสวงหาธรรมะ บางคนไปหาวัตถุมงคล สังเกตุหลวงพ่อวัดไหนดังๆคนจะเข้าไปมาก ยิ่งลองให้หวยแม่นรับรอง กุฏิบันไดไม่แห้งแน่ แต่โดยหลักการที่ถูกต้อง การไปวัด ก็เพื่อวัดใจเราว่ามีจิตใจใฝ่ธรรมมากกว่าผลประโยชน์หรือวัตถุนิยม ควรไปทำบุญให้ทาน รักษาศีล ช่วยกันจรรโลงศาสนา ฯ

   


  จาก : อุบาสก คนหนึ่ง
  ที่มา : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=221921677898424&set=p.221921677898424&type=1&theater

  รายงาน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2555 เวลา 21:30:00 น.  โปรดร่วมแสดงความคิดเห็น :

  มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง