..
พุทธสุภาษิต : สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา - ความมีปัญญา ย่อมรู้ได้จากการสนทนา.

 • กลับไปยัง : นานาสาระ
 •      เรื่อง : จะเป็นอย่างไร เมื่อเมืองไทยอาจไม่มีพระพุทธศาสนา
  เมืองไทยอาจไม่มีพระพุทธศาสนา
  ***********************************


  ...........ศาสนา เป็นหลักการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปกติสุขแก่จิตใจของผู้ที่นับถือศาสนาและแก่สังคมที่นับถือศาสนาด้วย ซึ่งศาสนาทุกศาสนาล้วนมีจุดหมายที่เหมือนกันตรงนี้ คือ เพื่อให้เกิดความปกติสุขแก่ผู้นับถือและเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคม รวมทั้งเพื่อให้เกิดสันติภาพแก่โลกเป็นจุดสูงสุด

  ...........อะไรคือ ความปกติสุข? ก็คงเดาไม่ยากเพราะมันคือความสงบสุข ไม่มีปัญหา ไม่มีความเดือดร้อน ผู้คนในสังคมมีความเป็นมิตรต่อกัน ช่วยเหลือกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ถึงแม้ในสังคมจะมีคนไม่ดีอยู่บ้างแต่ก็จะถูกคนดีในสังคมที่มีมากกว่าควบคุม ดูแลไม่ให้ทำสิ่งที่ไม่ดีแก่สังคมได้

  ...........ประเทศไทย จัดว่ามีคนที่นับถือพุทธศาสนามากกว่านับถือศาสนาอื่น ซึ่งถ้ามองอย่างกว้างๆก็จะเห็นว่าสังคมไทยยังคงมีความปกติสุขอยู่ แต่ถ้ามองอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วกลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะในปัจจุบันสังคมในเมืองใหญ่ๆกลับเป็นสังคมของคนที่เห็นแก่ตัว หรือตัวใครตัวมัน ไม่ค่อยจะสนใจคนอื่น ความสงบสุขหาไม่ค่อยจะได้ ผู้คนต้องระมัดระวังตัวอยู่เสมอ เพราะมีทั้งอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไรและที่ไหนก็ได้ และมีทั้งคนที่จ้องจะเอารัดเอาเปรียบอยู่ทุกหนทุกแห่ง ถ้าเผลอเมื่อไรก็จะถูกเบียดเบียนทันที ผู้คนต่างก็ไม่มีความสบายใจหรืออุ่นใจอย่างเต็มที่เลย วันๆ มีแต่ความวิตกกังวลต่างๆ นาๆ ส่วนสภาพแวดล้อมก็มีแต่ขยะ น้ำเน่า ควันพิษ และตึกรามบ้านช่องแออัด ต้นไม้สักต้นก็หายาก จนคนในเมืองส่วนมากเป็นโรคประสาทอ่อนๆ กันไปหมดแล้ว

  ...........ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? ซึ่งเหตุผลก็บอกอยู่แล้วว่าสังคมในเมืองใหญ่ๆนั้นหาความปกติสุขไม่ค่อยได้ และเหตุที่หาความปกติสุขไม่ได้ก็เพราะผู้คนไม่ค่อยจะปฏิบัติตามหลักของพุทธ ศาสนากันแล้ว แม้ศีล ๕ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานก็ยังปฏิบัติกันไม่ค่อยจะได้ แล้วอย่างนี้จะเรียกว่าเมืองพุทธมีพุทธศาสนาได้อย่างไร?

  ...........ชาวพุทธที่แท้ จะต้องมีความเมตตาปราณี มีกิริยามารยาทอ่อนหวาน พูดจาไพเราะ มีน้ำใจงาม ชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยาก ไม่ชอบเบียดเบียนใคร ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบ และใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ซึ่งคนที่จะมีลักษณะเช่นนี้อย่างครบถ้วนดูจะหาได้ยากเต็มที อย่างดีก็เพียงมีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่บ้างเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่จะมีน้อยหรือไม่มีเลย ยิ่งเด็กสมัยใหม่ก็ยิ่งจะหาความเป็นพุทธที่แท้ได้ยากเต็มที ทั้งๆที่บอกว่านับตนเองถือพุทธศาสนา

  ...........การเป็นชาวพุทธที่แท้จริง ไม่ใช่อยู่ที่ทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน หรืออยู่เพียงแค่การไหว้พระ หรือ แขวนเครื่องรางของขลังที่เป็นพระพุทธรูปเล็กๆ ไว้ที่คอเท่านั้น ซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่จะแสดงว่าเป็นชาวพุทธเลย แม้การที่จะตักบาตรทำบุญมากมายเพื่อหวังร่ำรวยหรือขึ้นสวรรค์เมื่อตายไปแล้ว ก็ยังเป็นชาวพุทธเพียงผิวๆเท่านั้น การเป็นชาวพุทธที่แท้จริงจึงไม่ใช่อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอก แต่อยู่ที่การปฏิบัติตามคำสอนของพุทธศาสนาอย่างจริงจังชาวพุทธที่แท้จริงนั้น ภายนอกไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนร่ำรวยหรือมีฐานะ แต่เป็นคนที่ดี ไม่ทำความชั่ว และเป็นคนมีกิริยามารยาทงดงาม พูดจาไพเราะ ซึ่งเพียงเท่านี้ก็เรียกว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงแล้วครึ่งหนึ่ง ส่วนภายในก็ต้องเป็นคนฉลาดรอบรู้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตที่สงบสุข ซึ่งก็จะทำให้เป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้อย่างเต็มเปี่ยม ส่วนภายนอกนั้นจะเป็นชนชาติใดหรือพูดภาษาอะไร หรือจะนับถือลัทธิศาสนาอะไรก็ตามก็ไม่สำคัญชาวต่างชาติที่เป็นคนดี ไม่ทำชั่วและมีกิริยาวาจาดีงามนั้นยังจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงมากเสียกว่าชาวพุทธที่บอกว่า ตนเองนับถือพุทธศาสนาแต่ว่าไม่ได้ทำตามคำสอนของพุทธศาสนาเลย และเมื่อมองความเป็นพุทธที่แท้จริงกันเช่นนี้แล้วก็คงจะหาพุทธศาสนาที่แท้ จริงในเมืองพุทธได้ยากเต็มที จะมีก็แต่พุทธเทียมๆ ที่มีแต่รูปลักษณ์ภายนอกหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชาวพุทธเท่านั้น ภายในกลับว่างเปล่าจากการปฏิบัติเพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้จริง จึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธทั้งหลายจะสำนึกและหันมาดูตนเองว่าเป็นชาวพุทธที่แท้ จริงกันมากน้อยเพียงใด.

   


  จาก : เมืองไทยอาจไม่มีพระพุทธศาสนา
  ที่มา : http://xchange.teenee.com/lofiversion/index.php/t53837.html

  รายงาน ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2554 เวลา 05:42:17 น.  โปรดร่วมแสดงความคิดเห็น :

  มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง