..
พุทธสุภาษิต : ปาปานํ อกรณ์ สุขํ - การไม่ทำชั่ว ก่อให้เกิดความสุข.

 • กลับไปยัง : นานาสาระ
 •      เรื่อง : ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ!!
  "ศีลธรรมของมนุษย์ คือ สันติสุขของโลก"  ***********************************


  ศีลธรรม นำใจ ให้รู้คิด
  ศีลธรรม นำจิต รู้เหตุผล
  ศีลธรรม นำให้ เหล่าพวกคน
  ต่างหลุดพ้น จากทุกข์ กิเลสเรา

  ศีลธรรม นำโลก สงบสุข
  ห่างไกลทุกข์ คือกิเลส อันหมองเศร้า
  ด้วยศีลห้า อีกผองธรรม ช่วยขัดเกลา
  หายโง่เขลา รู้แลตื่น แล้วเบิกบาน

  หิริ โอตัปปะ ชนะแล้ว
  ให้คลาดแคล้ว จากความโกรธ เป็นสุขศานต์
  เครื่องป้องกัน ความโลภ พ้นภัยพาล
  ความหลงผ่าน ไม่ข้องแวะ แนะให้เธอ

  นั่นก็คือ ความละอาย เกรงกลัวบาป
  ท่านคงทราบ กันดี ไม่พร่ำเพ้อ
  หากมีธรรม คู่นี้ ดีนะเออ
  ธรรมเสนอ คุ้มครองโลก ระรื่นแด

  แล้วมาถึง ข้อธรรม ที่นำท่าน
  พ้นภัยพาล พ้นผิดกฎ จริงนะแหง
  อีกควบคุม พฤติกรรม ไม่เชือนแช
  เรื่องจริงแท้ ธรรมให้คน งามจริงจัง

  คือขันติ โสรัจจะ ธรรมะนี้
  อดทนมี อีกเสงี่ยม สงบหวัง
  เป็นธรรมะ แห่งผู้น้อย คอยระวัง
  ใช้ได้ทั้ง ชายหญิง ทุกถิ่นใด

  พรหมวิหาร ทั้งสี่ ก็ดีนัก
  สร้างความรัก สามัคคี ถิ่นไหนไหน
  ปรารถนา สร้างสิ่งสุข ช่วยทุกข์ใจ
  ขจัดให้ พลอยยินดี วางเฉยลง

  หากจะทำ การใด ให้สำเร็จ
  ให้สิ้นเสร็จ เรียบร้อย สมประสงค์
  อิทธิบาท สี่ข้อ เจตจำนง
  ช่วยเสริมส่ง สร้างคน เพิ่มปัญญา

  นั่นก็คือ ความรักใคร่ฯ ในสิ่งนั้น
  ต้องบากบั่น กระทำการ หรือค้นหา
  เพ่งพินิจ ใคร่ควร พิจารณา
  ด้วยวิชา ด้วยฝักใฝ่ ไม่ย่อท้อ

  อีกทั้งต้อง เพิ่มเติม ตัวสติ
  สมาธิ ฝึกฝน ทุกคนหนอ
  สัมปชัญญะ ต้องมี ให้มากพอ
  ล้วนจะก่อ เกิดปัญญา พาสุขเอย ฯ

   


  จาก : ไม่ปรากฎ
  ที่มา : ไม่ปรากฎที่มา

  รายงาน ณ วันที่ 02 มิ.ย. 2553 เวลา 11:08:08 น.  โปรดร่วมแสดงความคิดเห็น :

  มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง