..
พุทธสุภาษิต : ปมาโท มจฺจุโน ปทํ - ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย.

 • กลับไปยัง : นานาสาระ
 •      เรื่อง : ๘ ขั้นบันได...คุณธรรม นำความรู้
  วันหนึ่ง ขณะที่ผมกำลังเดินขึ้นไปบนโรงเรียนไตรมิตรฯ เพื่อจัดสถานที่สอบบาลี ก็ได้พบป้ายข้อความนี้กำลังหล่นอยู่...

  ๘ ขั้นบันได...คุณธรรม

  คุณธรรม คือความดี มีคุณค่า
  มีหลากหลาย นักหนา ที่มองเห็น
  ต่างคิดดี ทำดี มุ่งบำเพ็ญ
  แต่จะเน้น ข้อใด ให้หนุนนำ

  นำสังคม ยุคที่ มีปัญหา
  เศรษฐกิจ ไม่เดินหน้า เกรงถลำ
  การเมืองยัง ไม่นิ่ง น่าระกำ
  แต่คุณธรรม ช่วยได้ สร้างใจคน

  หากทุกคน มุ่งดี มีความขยัน
  เป็นแรงหลัก ผลักดัน งานเกิดผล
  รู้ประหยัด มัธยัสถ์ ไม่อับจน
  ทั้งซื่อสัตย์ ต่อตน สังคมเอย

  มีวินัย กำกับใจ ให้ประพฤติ
  เป็นหลักยึด จิตให้ ไม่สับสน
  มีวินัย ต่อกฎ ของปวงชน
  มีวินัย ต่อตน ให้ทำดี

  กิริยา ฝึกได้ ให้สุภาพ
  รู้นอบน้อม ไหว้กราบ ตามศักดิ์ศรี
  รู้ขอโทษ ขอบคุณ เจนวจี
  มารยาท ที่ดี กลั่นจากใจ

  รักสะอาด ทั้งกายใจ และความคิด
  ใจเป็นมิตร บริสุทธิ์ สกาวใส
  ไม่มุ่งร้าย หมายขวัญ ท่านผู้ใด
  มีระเบียบ กายใจ ดูงามครัน

  มีใจที่ รู้รัก สามัคคี
  รวมพลัง สร้างความดี สมานฉันท์
  จะสร้างหรือ แก้ไข สิ่งใดนั้น
  ก็ต้องร่วม ใจกัน ทุกเมื่อไป

  มีน้ำใจ ซึ่งเป็นคำ ธรรมดา
  แต่ความหมาย สูงค่า เกินคำไข
  หมายน้ำหยด หยาดริน จากฤทัย
  หากหลั่งไหล สิ่งดีให้ แก่ทุกคน

  คุณธรรม แปดอย่าง ท่านวางไว้
  ล้นทรงคุณ อสงไขย หากฝึกฝน
  ให้เป็นคุณ ลักษณะ ประจำตน
  ของทุกคน ทุกวัย ในทุกครา

  หากเด็กมี คุณธรรม นำความรู้
  รู้ถูกผิด ก่อนมุ่งสู่ แสวงหา
  องค์ความรู้ สร้างความรู้ ใช้วิชา
  ให้ถูกทาง มีคุณค่า ต่อสังคม

  จะพัฒนา เยาวชน เป็นคนดี
  มีความรู้ เต็มที่ ประเสริฐสม
  จะอยู่ดี มีสุข น่าชื่นชม
  จะช่วยสร้าง สังคม คุณธรรม.

   


  จาก : ป้ายเล็กๆ ที่ตกระหว่างทาง
  ที่มา : โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

  รายงาน ณ วันที่ 19 ก.พ. 2552 เวลา 17:28:28 น.  โปรดร่วมแสดงความคิดเห็น :

  มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง