..

 • เกี่ยวกับวัด : ข้อมูลนักท่องเที่ยว

 • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ควรสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หากสวมกระโปรงไม่ควรสวมกระโปรงสั้นเหนือเข่า
 • พึงสำรวมกิริยามารยาทเมื่อเข้าภายในวัด
 • ไม่ทำลายทรัพย์สินของวัด
 • รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัด
 • ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดอย่างเคร่งครัด
 • เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ไปยังสถานีหัวลำโพง จากนั้นขึ้น รถประจำทางสาย 5, 73 หรือ 507 ไปลงยังวัดไตรมิตรวิทยาราม
 • หากนำรถยนต์ไปเอง สามารถจอดรถได้ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม

 •        ปัจจุบัน วัดไตรมิตรวิทยาราม ตั้งอยู่บนเลขที่ 661 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100  ขอขอบคุณ www.goldenbuddha-thailand.com ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล.
  มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง