..
พุทธสุภาษิต : สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ - ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตัว.
    ประวัติ : พระครูวินัยธรสมบูรณ์ สมฺปุนฺโน

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม พระครูวินัยธรสมบูรณ์ สมฺปุนฺโน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : พระครูวินัยธรสมบูรณ์    นามสกุล : วงศ์กำภู    ฉายา :

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อ-  

บรรพชา

อุปสมบท

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก

การศึกษา

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

งานศึกษา

-

งานเผยแผ่

-

สมณศักดิ์

-

ปัจจุบัน จำพรรษา ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร


รายงาน ณ วันที่ 02 ส.ค. 2559 เวลา 00:04:58 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง