..
พุทธสุภาษิต : ปาปานํ อกรณ์ สุขํ - การไม่ทำชั่ว ก่อให้เกิดความสุข.
    ประวัติ : พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : สมประสงค์    นามสกุล :     ฉายา : ปญฺญาวชิโร

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อ-  

บรรพชา

อุปสมบท

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก, ป.ธ.๑-๒

การศึกษา

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

งานศึกษา

-

งานเผยแผ่

-

สมณศักดิ์

๒๕๕๙ - เป็นพระครูปลัดฐานานุกรมในสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
ที่ "พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์"

ปัจจุบัน จำพรรษา ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
- เป็นวิทยากรและโฆษกประจำวัดไตรมิตรวิทยาราม


รายงาน ณ วันที่ 01 ส.ค. 2559 เวลา 23:46:34 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง