..
พุทธสุภาษิต : อตฺตโน ปนา ทุทฺทสํ - ความผิดของตน มักจะมองเห็นยาก.
    ประวัติ : พระมหาวศุพัศย์ ปิยสีโล ป.ธ.๖

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม -
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : พระมหาวศุพัศย์    นามสกุล : ระหวยใจ    ฉายา : ปิยสีโล

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อ-  

บรรพชา

อุปสมบท

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก, เปรียญธรรม ๖ ประโยค

การศึกษา

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

งานศึกษา

-

งานเผยแผ่

-

สมณศักดิ์

-

ปัจจุบัน -


รายงาน ณ วันที่ 29 ก.ค. 2555 เวลา 21:44:28 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง