..
พุทธสุภาษิต : สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ - ความผิดของผู้อื่นเห็นได้ง่าย.
    ประวัติ : พระครูศรีปริยัติโฆสิต ป.ธ.๗

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม พระครูศรีปริยัติโฆสิต
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : พระมหาเฉลิมพล    นามสกุล : เมียงมาก    ฉายา : โฆสนาโม

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อ-  

บรรพชา

อุปสมบท

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก, เปรียญธรรม ๗ ประโยค

การศึกษา

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๔ - เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

งานศึกษา

-

งานเผยแผ่

-

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๕๖ - เป็นพระครูสัญญาบัตร ผจล.ชอ. ที่ พระครูศรีปริยัติโฆสิต

ปัจจุบัน - เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ฝ่ายจัดการสถานที่


รายงาน ณ วันที่ 04 มิ.ย. 2555 เวลา 23:33:57 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง