..
พุทธสุภาษิต : มโนปุพงฺคมา ธมฺมา - ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า.
    ประวัติ : พระครูพิศาลรัตนวงศ์

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม พระครูพิศาลรัตนวงศ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : พระมหาอนันต์    นามสกุล :     ฉายา :

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อ-  

บรรพชา

อุปสมบท

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก, เปรียญธรรม ๓ ประโยค

การศึกษา

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

- เป็นผู้ดูแลพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม

งานศึกษา

-

งานเผยแผ่

-

สมณศักดิ์

-

ปัจจุบัน -


รายงาน ณ วันที่ 04 มิ.ย. 2555 เวลา 23:33:16 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง