..
พุทธสุภาษิต : อโรคฺยปรมา ลาภา - ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง.
    ประวัติ : พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม -
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : พระมหาสมคิด    นามสกุล :     ฉายา : สุนฺทรธมฺโม

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อ-  

บรรพชา

อุปสมบท

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก, เปรียญธรรม ๙ ประโยค

การศึกษา

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

๒๕๕๖ - เป็น เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก รูปที่ ๒

งานศึกษา

-

งานเผยแผ่

-

สมณศักดิ์

-

ปัจจุบัน - เป็น เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก รูปที่ ๒


รายงาน ณ วันที่ 04 มิ.ย. 2555 เวลา 23:32:29 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง