..
พุทธสุภาษิต : สจฺจํ เว อมตา วาจา - คำสัตย์แล เป็นวาจาไม่ตาย.
    ประวัติ : พระอุดมปรีชาญาณ ป.ธ.๙, Ph.D.

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม พระอุดมปรีชาญาณ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : พระมหากวิพัฒน์    นามสกุล : สุขแจ่ม    ฉายา : สุขเมธี

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อ-  

บรรพชา

อุปสมบท

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก, เปรียญธรรม ๙ ประโยค (นาคหลวง), Ph.D.

การศึกษา

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๖ - เป็น เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก รูปที่ ๑

งานศึกษา

-

งานเผยแผ่

-

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๑๒ ส.ค. เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระอุดมปรีชาญาณ

ปัจจุบัน - เป็น เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก รูปที่ ๑


รายงาน ณ วันที่ 10 ธ.ค. 2554 เวลา 13:21:03 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง