..
พุทธสุภาษิต : อตฺตโน ปนา ทุทฺทสํ - ความผิดของตน มักจะมองเห็นยาก.
    ประวัติ : พระสุวรรณมหาพุทธภิบาล

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม พระสุวรรณมหาพุทธภิบาล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : ณัฐกร (โฮ้)    นามสกุล : วันพิรัตน์    ฉายา : สุภทฺโท

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อ-  

บรรพชา

อุปสมบท

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก, เปรียญธรรม ๓ ประโยค

การศึกษา

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

งานศึกษา

-

งานเผยแผ่

-

สมณศักดิ์

พ.ศ. ---- ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูปลัดณัฐกร สุภทฺโท พระฐานานุกรมใน พระเทพปัญญาเมธี (สนิท)
พ.ศ. ---- เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูโสภณสุทธิวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล

ปัจจุบัน -


รายงาน ณ วันที่ 13 ต.ค. 2552 เวลา 13:36:09 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง