..
พุทธสุภาษิต : ยถาวาที ตถาการี - พูดอย่างใด ก็ทำอย่างนั้น.
    ประวัติ : พระศรีรัตนากร ป.ธ.๙ (ผอ.เขาแม่ชี)

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม พระศรีรัตนากร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : พระมหาสุเมธ    นามสกุล : ศรีสังข์    ฉายา : สุเมโธ

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อ-  

บรรพชา

อุปสมบท

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก ,เปรียญธรรม ๙ ประโยค

การศึกษา

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

งานศึกษา

-

งานเผยแผ่

-

สมณศักดิ์

พ.ศ. ---- เป็น พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ พระฐานานุกรมใน พระพรหมเวที (สนิท)
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีรัตนากร

ปัจจุบัน -


รายงาน ณ วันที่ 13 ต.ค. 2552 เวลา 13:39:39 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง