..
พุทธสุภาษิต : ปมาโท มจฺจุโน ปทํ - ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย.
    ประวัติ : พระศรีวีราภรณ์ ป.ธ.๙

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม พระศรีวีราภรณ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : นพพงศ์    นามสกุล : คำสิงห์    ฉายา : นววํโส

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อ-  

บรรพชา

อุปสมบท

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก, เปรียญธรรม ๙ ประโยค

การศึกษา

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

งานศึกษา

-

งานเผยแผ่

-

สมณศักดิ์

-

ปัจจุบัน -


รายงาน ณ วันที่ 13 ต.ค. 2552 เวลา 13:35:51 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง