..
พุทธสุภาษิต : ปมาโท มจฺจุโน ปทํ - ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย.
    ประวัติ : พระสรภาณโกศล

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม พระสรภาณโกศล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : ภานุพงษ์    นามสกุล :     ฉายา : สมจิตฺโต

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อ-  

บรรพชา

อุปสมบท

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก, เปรียญธรรม ๔ ประโยค

การศึกษา

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

ปี ๒๕๕๑ - ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะแขวงตลาดน้อย
ปี ๒๕๕๖ - ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์

งานศึกษา

-

งานเผยแผ่

-

สมณศักดิ์

-

ปัจจุบัน จำพรรษาอยู่ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร


รายงาน ณ วันที่ 13 ต.ค. 2552 เวลา 13:32:59 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง