..
พุทธสุภาษิต : สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ - การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง.
    ประวัติ : พระนิกรมมุนี

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม พระนิกรมมุนี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : ณรงค์    นามสกุล :     ฉายา : กลฺยาณปาลี

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อ-  

บรรพชา

อุปสมบท

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก, เปรียญธรรม ๓ ประโยค

การศึกษา

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

งานศึกษา

-

งานเผยแผ่

-

สมณศักดิ์

-

ปัจจุบัน -


รายงาน ณ วันที่ 13 ต.ค. 2552 เวลา 13:32:14 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง