..
พุทธสุภาษิต : สจฺเจนาลิกวาทินํ - พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง.
    ประวัติ : พระราชเมธี

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม พระราชเมธี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : พระมหาวิชา    นามสกุล :     ฉายา : อภิปญฺโญ

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อ-  

บรรพชา

อุปสมบท

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก, เปรียญธรรม ๗ ประโยค

การศึกษา

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๖ - เป็น รองเจ้าคณะภาค ๘

งานศึกษา

-

งานเผยแผ่

-

สมณศักดิ์

-

ปัจจุบัน - เป็น รองเจ้าคณะภาค ๘


รายงาน ณ วันที่ 13 ต.ค. 2552 เวลา 13:33:43 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง