..
พุทธสุภาษิต : นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ - นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง.
    ประวัติ : พระธรรมคุณาภรณ์

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม พระธรรมคุณาภรณ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : เก็ง    นามสกุล :     ฉายา : อาสโภ

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อ-  

บรรพชา

- รอการยืนยันข้อมูล

อุปสมบท

- รอการยืนยันข้อมูล

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก, เปรียญธรรม ๙ ประโยค

การศึกษา

- รอการยืนยันข้อมูล

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

พ.ศ. ---- เป็น รองเจ้าคณะภาค ๘
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น เจ้าคณะภาค ๘

งานศึกษา

- รอการยืนยันข้อมูล

งานเผยแผ่

- รอการยืนยันข้อมูล

สมณศักดิ์

พ.ศ.- เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
พ.ศ.- เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีปริยิตโมลี
พ.ศ.- เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปัญญาเมธี
พ.ศ.- เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพมุนี
พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมคุณาภรณ์

ปัจจุบัน - เป็นเจ้าคณะภาค ๘
- เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
- เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : - รอการยืนยันข้อมูล


รายงาน ณ วันที่ 13 ต.ค. 2552 เวลา 13:30:35 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง