..
พุทธสุภาษิต : นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ - นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง.

นำชมพระมหามณฑปฯ :
ชั้นที่ ๔ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร

"พระพุทธรูปทองคำ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก"๑. ปูชนียวัตถุที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก


         พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพ่อทองคำ) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย สร้างด้วยทองคำเนื้อเจ็ดน้ำสองขา เคยมีปูนพอกทับและลงรักปิดทอง ต่อมาเกิด เหตุการณ์ปูนกระเทาะ ทำให้องค์พระพุทธรูปทองคำที่ซ่อนอยู่ภายในปรากฎออกมา ได้รับการบันทึกในหนังสือกินเนสส์บุ๊คว่าเป็น "ปูชนียวัตถุที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก".๒. ๕๒ ปี ความทรงจำแห่งวิหารหลังเดิม


หลวงพ่อทองคำในพระวิหารหลังเดิม

         พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ได้ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๙๘ และอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระวิหารหลังเดิมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ความงดงามแห่งพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ได้ถูกถ่ายทอดแก่สายตาชาวโลกผ่านพระวิหารหลังเดิมตลอดมา จนเมื่อกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ถูกอัญเชิญเคลื่อนย้ายเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อประดิษฐาน ณ พระมหามณฑป เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมระยะเวลาที่ประดิษฐานในพระวิหารหลังเดิมทั้งสิ้น ๕๒ ปี.
พุทธศิลป์สุโขทัยในยุคเจริญรุ่งเรือง๓. พระมหามณฑปหลังใหม่ ยิ่งใหญ่สมพระบารมี


         ปัจจุบัน พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพ่อทองคำ) ประดิษฐานอยู่บนชั้นที่ ๔ แห่งพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติที่ได้ก่อสร้างขึ้นใหม่ โดยความร่วมมือคณะรัฐบาลไทย, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สมาคมผู้ประกอบธุรกิจเยาวราช และอีกหลายๆ ฝ่าย ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ ๒ ปี โดยมีมูลค่าโดยรวมทั้งสิ้น ๘๕๐ ล้านบาท.


 


ส่วนที่เกี่ยวข้อง :


         นำชมพระมหามณฑปฯ : ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช ชั้นที่ ๒
         นำชมพระมหามณฑปฯ : นิทรรศการพระพุทธรูปทองคำ ชั้นที่ ๓
         นำชมพระมหามณฑปฯ : พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ชั้นที่ ๔


ขอขอบคุณ www.goldenbuddha-thailand.com ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง