..
พุทธสุภาษิต : วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ โหติ ทุกฺเขหิ นิพฺพุติ - ความหมดจดจากกิเลสทั้งปวง เป็นทางดับทุกข์ทั้งหลาย.

ข้อความที่ 5

สวัสดีจ้า

โดย : admin Email : admin@localhost.com
เขียนเมื่อ : 18 ม.ค. 2552

มี 89 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] / 12

มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง