..
พุทธสุภาษิต : อตีตํ นานฺราคเมยฺย - ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว.

ข่าวการศึกษา


พิธีเปิดสถาบัน ข่งจื้อเข่อถัง ณ โรง__ในวันอังคาร ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ร่วมกับ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยและมูลนิธิร่มฉัตร ได้จัดพิธีเปิดสถาบันการเีรียนรู้ภาษาจีน "ข่งจื้อเข่อถัง" อย่างเป็นทางการ พร้อมกับฉลองครบรอบ ๕ ปี ห้องเรียนภาษาจีนข่งจื้อ โดยในงานจะมีการแสดงชุดวัฒนธรรมไทย - จีน และการแสดงความสามารถจากนักเีรียนโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย, โรงเรียนมหาวีรานุวัตร โดยมี พระเทพภาวนาวิกรม ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มให้ก่อตั้งสถาบันและเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดนี้ด้วย โดยพิธีเปิดทั้งหมดจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป.

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน.
www.wattraimitr-withayaram.com


รายงาน ณ วันที่ 17 ส.ค. 2553 เวลา 06:19:08 น.  

มี 5 รายการ [1] / 1

ปฏิทินไตรมิตร

- ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
วันเวลา
กิจกรรม - พิธีกรรม (คลิกเพื่ออ่าน)
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
พิธีเทศน์มหาชาติ โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีเทศน์มหาชาติ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีมหาพุทธาภิเษก "พระกริ่งเทพมังกรทอง"

มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง