..
พุทธสุภาษิต : ทุกขํ สยติ โกธโน - คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์.

ข่าวการศาสนา


ขอเชิญร่วมกฐินพระราชทาน โดยสำนักงาน ปปง.__วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน (ผ้าพระกฐินที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบถวายแก่พระอารามหลวง หรือมอบให้สำนักงาน หน่วยงาน บริษัทต่างๆ เป็นผู้แทนทอดผ้ากฐินแทนพระองค์) ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ในวันอาทิตย์ ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยประมาณ โดยผู้ที่นำผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายในปีนี้ ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. จะเป็นผู้แทนเสด็จทอดถวายแก่พระำภิกษุผู้จำพรรษาถ้วนครบไตรมาสในอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามแห่งนี้.

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน.


รายงาน ณ วันที่ 20 ต.ค. 2553 เวลา 16:38:57 น.  

มี 9 รายการ [1] / 1

ปฏิทินไตรมิตร

- ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒
วันเวลา
กิจกรรม - พิธีกรรม (คลิกเพื่ออ่าน)
๗ เมษายน ๒๕๖๒
พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีมหาพุทธาภิเษก "พระกริ่งเทพมังกรทอง"
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมสวดมนต์เจริญมงคลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง