..
พุทธสุภาษิต : รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุ ํ ลวณํ โลณตํ ยถา - พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม.

ข่าวการศาสนา


ประกาศ!! ซ้อมการระงับเหตุอัคคีภัยแล__พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ได้ จัดให้มีการฝึกอบรมคณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่พระมหามณฑป เจ้าหน้าที่วัด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับการระงับเหตุ ป้องกันอัคคีภัย และการฝึกซ้อมหนีไฟ โดยทีมงาน กองปฏิบัติการดับเพลิง ๑ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สวนมะลิ) เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ และสร้างทักษะเบื้องต้นให้แก่คณะสงฆ์ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทำให้ทราบถึงหน้าที่ที่จะปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามแบบแผนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ประสบภัย ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายได้ ในวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป

ทางทีมงานจึงขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้ที่เยี่ยมชมพระมหามณฑปในวันและเวลาดังกล่าว.


รายงาน ณ วันที่ 05 ส.ค. 2553 เวลา 01:32:07 น.  

มี 9 รายการ [1] / 1

ปฏิทินไตรมิตร

- ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง