..
พุทธสุภาษิต : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา - แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี.

ข่าวการศาสนา


ขอเชิญปฎิบัติธรรมบำเพ็ญเพียร เนื่อ__ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือ วันมาฆบูชา ทางวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกๆ ท่าน ได้ร่วมกันทำความดีด้วยการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลให้เพิ่มพูน ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยในวันมาฆบูชานี้ วัดไตรมิตรวิทยารามได้จัดพิธีเวียนเทียนเป็นประจำทุกปี โดยพิธีการทั้งหมดจะเริ่มตั้งแต่ ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป.

..........‍‍‍‍รายละเอียดของวันมาฆบูชา ผู้ที่สนใจศึกษา สามารถดูเพิ่มเติมได้ - ที่นี่ - ครับ.


รายงาน ณ วันที่ 27 ก.พ. 2553 เวลา 12:25:36 น.  

มี 9 รายการ [1] / 1

ปฏิทินไตรมิตร

- ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐
วันเวลา
กิจกรรม - พิธีกรรม (คลิกเพื่ออ่าน)
๑๐ กันยายน ๒๕๖๐
เทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมเนื่องในวันครบรอบพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๑๐
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์

มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง