..
พุทธสุภาษิต : อโรคฺยปรมา ลาภา - ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง.

ข่าวการศาสนา


ขอเชิญร่วมทำความดีถวายเป็นพุทธบูช_เนื่องในโอกาสที่วันวิสาขบูชา อันตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ กำลังจะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งในวันศุกร์ที่ ๘ เดือนพฤษภาคมนี้ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกๆ ท่าน ร่วมกันปฎิบัติความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการลด ละ เลิก การกระทำความชั่ว เพิ่มพูนสั่งสมการกระทำความดี และบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อให้จิตใจสงบร่มเย็นเป็นสุข สวนทางกับกระแสสังคมที่ดูเหมือนจะหาความสงบได้ยากอย่างยิ่ง เข้าวัดสดับพระธรรมพระเทศนาเพื่อบันเทิงสติปัญญาและนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน พร้อมกันนั้นยังได้ร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อน้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เพื่อความสุขสวัสดีในชีวิตของทุก ๆ ท่านที่มาร่วมพิธี โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

สำหรับประวัติและความสำคัญของวันวิสาขบูชา ผู้ที่สนใจสามารถอ่านได้ - ที่นี่ - ครับ.


รายงาน ณ วันที่ 05 พ.ค. 2552 เวลา 19:14:43 น.  

มี 9 รายการ [1] / 1

ปฏิทินไตรมิตร

- ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันเวลา
กิจกรรม - พิธีกรรม (คลิกเพื่ออ่าน)
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
๗ เมษายน ๒๕๖๒
พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีมหาพุทธาภิเษก "พระกริ่งเทพมังกรทอง"

มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง