..
พุทธสุภาษิต : ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ - ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำความสุขมาให้.

ข่าวการศาสนา


เข้าวัดฟังธรรม ทำความดีในวันมาฆบูช_เนื่องในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน คือ วันมาฆบูชา จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนผู้ใฝ่ธรรม ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ รักษาศีล สร้างความดี ชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ และร่วมกันเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม อันเป็นสถานที่จัดพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนาทุกๆ ปี โดยงานจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า ร่วมกันทำวัตรสวดมนต์ รักษาศีล และฟังพระธรรมเทศนา และในช่วงเย็น ร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่ 19.30 น. เป็นต้นไป จากนั้นก็จะมีการรับฟังพระธรรมเทศนา โดยพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิภายในวัดไตรมิตรวิทยาราม

สำหรับประวัติและความสำคัญของวันมาฆบูชา สามารถดูได้ ที่นี่(คลิก) ครับ


รายงาน ณ วันที่ 09 ก.พ. 2552 เวลา 02:07:51 น.  

มี 9 รายการ [1] / 1

ปฏิทินไตรมิตร

- ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันเวลา
กิจกรรม - พิธีกรรม (คลิกเพื่ออ่าน)
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
๗ เมษายน ๒๕๖๒
พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีมหาพุทธาภิเษก "พระกริ่งเทพมังกรทอง"

มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง