..
พุทธสุภาษิต : สุขํ สุปติ พุทฺโธ จ เยน เมฺตตา สุภาวิตา - ผู้เจริญเมตตาดีแล้ว ย่อมหลับและตื่นเป็นสุข.

ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการ พิธีทอดพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐__เนื่องด้วย วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร และโดยปกติทุกๆ ปีนั้น จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (กฐินหลวง) โดยหน่วยงานราชการ บริษัท องค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำหรับในปีนี้ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ได้รับความอนุเคราะห์จาก กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับพระราชทานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันพุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลามงคลฤกษ์ คือ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ภายในวัด จะมีพีธีการตั้งแต่ช่วงเช้า และมีการถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสามเณรภายในวัดไตรมิตรวิทยารามทั้งหมด จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ เพราะการทอดผ้ากฐิน จัดเป็นกาลทาน จึงถือได้ว่า เป็นการทำบุญที่ได้อานิสงค์มาก มีผลมาก ๑ ปี มีเพียง ๑ ครั้งเท่านั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน.


www.wattraimitr-withayaram.com


รายงาน ณ วันที่ 23 ต.ค. 2560 เวลา 23:12:31 น.  

มี 121 รายการ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 / 9

ปฏิทินไตรมิตร

- ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
วันเวลา
กิจกรรม - พิธีกรรม (คลิกเพื่ออ่าน)
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
พิธีเทศน์มหาชาติ โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีเทศน์มหาชาติ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีมหาพุทธาภิเษก "พระกริ่งเทพมังกรทอง"

มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง