..
พุทธสุภาษิต : สุขํ สุปติ พุทฺโธ จ เยน เมฺตตา สุภาวิตา - ผู้เจริญเมตตาดีแล้ว ย่อมหลับและตื่นเป็นสุข.

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา__วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ผู้ที่เคารพรักทุกท่านได้ร่วมบุญพิธีใหญ่ประจำปีของวัดไตรมิตรวิทยาราม คือ "พิธีเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา" โดยความดำริของพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺญมหาเถร ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยรายละเอียดของพิธีการโดยสังเขปนั้น ขอเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันดังต่อไปนี้

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
...........เวลา ๐๖.๐๐ น. เทศน์คาถาพัน ๑,๐๐๐ พระคาถา
...........เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ทศพร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
...........เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร
...........เวลา ๑๒.๐๐ น. เทศน์ ๓ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา
...........เวลา ๑๒.๐๐ น. เทศน์อริยสัจ ๔ โดยพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส


ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่ :
พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ (สมประสงค์)
โทร. ๐๙๕-๕๑๖-๙๕๕๙


www.wattraimitr-withayaram.com


รายงาน ณ วันที่ 25 ส.ค. 2560 เวลา 19:18:52 น.  

มี 121 รายการ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 / 9

ปฏิทินไตรมิตร

- ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
วันเวลา
กิจกรรม - พิธีกรรม (คลิกเพื่ออ่าน)
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
พิธีเทศน์มหาชาติ โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีเทศน์มหาชาติ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีมหาพุทธาภิเษก "พระกริ่งเทพมังกรทอง"

มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง