..
พุทธสุภาษิต : สจฺจํ เว อมตา วาจา - คำสัตย์แล เป็นวาจาไม่ตาย.

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญทุกท่านร่วมหล่อเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน_และแล้วก็เวียนครบรอบมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง สำหรับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชื่อว่า "วันเข้าพรรษา" ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือถ้านับตามปฎิทินไทยก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งถือว่าเป็นเริ่มต้นแห่งการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ และเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่ได้โดยไม่ลำบาก ทางวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร จึงได้จัดพิธิกรรมทางศาสนาอันสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล นั่นก็คือ พิธีถวายผ้าจำนำพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน โดยในการนี้ทางวัดได้ตั้งศูนย์กิจกรรมธำรงพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีกิจกรรมงานบุญหลัก ๒ กิจกรรมด้วยกัน คือ พิธีการร่วมหล่อเทียนพรรษา และพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๑-๘ กรกฎาคมนี้เท่านั้น

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนและบอกบุญแก่พุทธศาสนิกชนมาร่วมสร้างกุศลอันเป็นกาลทานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป.


---> คลิกเพื่ออ่าน : ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา <---


www.wattraimitr-withayaram.com


รายงาน ณ วันที่ 02 ก.ค. 2560 เวลา 22:33:39 น.  

มี 119 รายการ [1] 2 3 4 5 6 7 8 / 8

ปฏิทินไตรมิตร

- ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันเวลา
กิจกรรม - พิธีกรรม (คลิกเพื่ออ่าน)
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
๗ เมษายน ๒๕๖๒
พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีมหาพุทธาภิเษก "พระกริ่งเทพมังกรทอง"

มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง