..
พุทธสุภาษิต : สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ - การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง.

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมเวียนเทียนสร้างกุศล เนื่องในวันวิสาขปุณณมีบูชา_เนื่องในโอกาสที่ วันวิสาขบูชา หรือ วันวิสาขปุณณมีบูชา อันตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ กำลังจะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ ด้วยเหตุนั้น วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกๆ ท่าน ร่วมกันปฎิบัติความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการลด ละ เลิก การกระทำความชั่ว เพิ่มพูนสั่งสมการกระทำความดี และบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อให้จิตใจสงบร่มเย็นเป็นสุข สวนทางกับกระแสสังคมที่ดูเหมือนจะหาความสงบได้ยากอย่างยิ่ง เข้าวัดสดับพระธรรมพระเทศนาเพื่อบันเทิงสติปัญญาและนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน พร้อมกันนั้นยังได้ร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อน้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เพื่อความสุขสวัสดีในชีวิตของทุก ๆ ท่านที่มาร่วมพิธี โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นต้นไป และจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระมหาเถระผู้ทรงความรู้ภายในวัดไตรมิตร ๑ กัณฑ์ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้ทราบโดยทั่วกัน.


---> คลิกเพื่ออ่าน : ความสำคัญของวันวิสาขบูชา <---


www.wattraimitr-withayaram.com


รายงาน ณ วันที่ 20 พ.ค. 2559 เวลา 16:22:47 น.  

มี 119 รายการ [1] 2 3 4 5 6 7 8 / 8

ปฏิทินไตรมิตร

- ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันเวลา
กิจกรรม - พิธีกรรม (คลิกเพื่ออ่าน)
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
๗ เมษายน ๒๕๖๒
พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีมหาพุทธาภิเษก "พระกริ่งเทพมังกรทอง"

มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง