..
พุทธสุภาษิต : อตฺตโน ปนา ทุทฺทสํ - ความผิดของตน มักจะมองเห็นยาก.

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา__วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมกับทางวัดไตรมิตรฯ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี สำหรับในปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามปฏิทินปัจจุบัน นับเป็น ๑ ใน ๓ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา) ที่มีการเวียนเทียนเป็นประเพณีนิยมสืบต่อมาแต่โบราณกาล

สำหรับวัดไตรมิตรวิทยาราม ในวันมาฆบูชานี้ ช่วงเช้า ทางวัดไตรมิตรฯ ได้มีพิธีการทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา สดับรับฟังพระธรรมเทศนา และในช่วงเย็น ได้มีพิธีการเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ทำวัตรสวดมนต์ในรอบเย็น พร้อมกันนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระมหาเถระผู้ทรงความรู้ภายในวัดไตรมิตร ๑ กัณฑ์ อีกด้วย จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้ทราบโดยทั่วกัน.---> คลิกเพื่ออ่าน : ความสำคัญของวันมาฆบูชา <---


www.wattraimitr-withayaram.com


รายงาน ณ วันที่ 22 ก.พ. 2559 เวลา 01:37:48 น.  

มี 121 รายการ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 / 9

ปฏิทินไตรมิตร

- ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
วันเวลา
กิจกรรม - พิธีกรรม (คลิกเพื่ออ่าน)
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
พิธีเทศน์มหาชาติ โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีเทศน์มหาชาติ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีมหาพุทธาภิเษก "พระกริ่งเทพมังกรทอง"

มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง