..
พุทธสุภาษิต : สุขํ สุปติ พุทฺโธ จ เยน เมฺตตา สุภาวิตา - ผู้เจริญเมตตาดีแล้ว ย่อมหลับและตื่นเป็นสุข.
ลำดับ
รายการดาวน์โหลด
รายละเอียด
ขนาด
1
แบบตัวอย่างสำหรับอบรมผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ฉบับวัดไตรมิตร
146 Kb
2
แบบตัวอย่างสำหรับอบรมผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ฉบับวัดไตรมิตร
137 Kb
3
แบบตัวอย่างสำหรับอบรมผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ฉบับวัดไตรมิตร
142 Kb
4
ประวัติและความเป็นมาของวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยคณะกรรมการแผนกตำรา
153 Kb
5
ประวัติของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ องค์ปัจจุบัน
759 Kb
6
ประวัติพระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตรฯ ฉบับภาษาอังกฤษ
60 Kb
7
ประวัติพระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตรฯ ฉบับเต็ม
154 Kb

มี 7 รายการ [1] / 1
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง